Programmaregisseur

Voor de sectie Ontwikkeling & Projecten van de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

 Programmaregisseur

(24-32 uur per week – Beleidsadviseur)

Over de functie

De werkzaamheden als programmaregisseur liggen op de integrale opgaves. Dat betekent aan de ene kant het functioneel aansturen van de opgaveregisseurs en daarmee samen realiseren van de integrale opgaves en aan de andere kant het aanspreekpunt zijn binnen en buiten de organisatie met betrekking tot vraagstukken die een integrale benadering vergen.

Als je je kwaliteiten wilt laten zien door samen met collega’s integrale opgaves te realiseren dan is dit jouw kans!

Doel van de functie

Als programmaregisseur ben je het inhoudelijk aanspreekpunt voor de interne organisatie voor het integrale beleid en de daaruit voortvloeiende opgaves. Samen met je collega’s ontwikkel je beleid, voer je regie op de integrale beleidsterreinen, bewaak en rapporteer je  de voortgang en bevorder je de samenhang en verbinding binnen de programma’s, de verschillende beleidsterreinen en integrale opgaves van de sectie Ontwikkeling & Projecten.

Wat ga je doen?

 • Je coacht de opgaveregisseurs bij de totstandkoming en uitvoering van de integrale opgaves;
 • Je bewaakt de voortgang van het geheel aan growing concern taken en creëert samen met collega’s de randvoorwaarden voor het realiseren van de integrale plannen;
 • Je hebt een proactieve rol bij het (door-)ontwikkelen en uitvoeren van het te realiseren integrale beleid binnen de sectie O&P;
 • Je bent in voorkomend geval projectleider voor projecten;
 • Je werkt samen met verschillende samenwerkingspartners binnen en buiten de organisatie en organiseert in bijzondere gevallen overleg op uitvoerend niveau om te komen tot een beter integraal beleid;
 • Je levert een bijdrage aan participatietrajecten waar het totaal integraal beleid betreft.
 • Je bent betrokken bij het verbeteren van processen binnen het Sociaal Domein waar ze het integraal beleid raken;
 • Je adviseert het College van B&W over het Sociaal Domein en de thema’s daarin;
 • Je rapporteert periodiek op hoofdlijnen over de voortgang en de resultaten over de integrale opgaves adviezen en relevante beleidsterreinen en is verantwoordelijk voor een adequate overlegstructuur hiervoor.
 • Je bent in voorkomend geval accountmanager voor strategische partners in het sociale domein;
 • Je fungeert bij signalen als poortwachter tussen afdelingshoofd en beleidsafdeling; (signalen vanuit bestuur komen binnen bij afdelingshoofd, die het afdelingshoofd bespreekt met de programmaregisseur/coördinator, in relatie tot de opdracht)
 • Je neemt deel bij besluitvorming over beslismomenten in de opgaves.

 Wie zoeken wij?

 • Je bent sociaal vaardig een stevige gesprekspartner met goede communicatieve vaardigheden die open en duidelijk is, goed kan luisteren, ondernemend en resultaatgericht werkt op een zelfstandige manier;
 • Je hebt een praktische instelling, neemt initiatief en gaat vernieuwing niet uit de weg;
 • Je bent enthousiast en energiek en vindt het ontwikkelen en realiseren van opgaves samen met jouw collega’s binnen het team O&P mooi om te doen;
 • Je bent overtuigend en besluitvaardig, neemt anderen vooraf actief mee in je visie en denkbeelden om de integrale opgaves en doelen te bereiken;
 • Je bent een sparringpartner voor jouw collega’s en aanjager voor programmagericht werken;
 • Je handelt strategisch in het speelveld van samenwerkingspartners, collega’s bestuurders en inwoners;
 • Je bent een natuurlijke verbinder die draagvlak creëert en sensitief is;
 • Je bent creatief, analytisch sterk, omgevings- en klantgericht en bouwt aan een constructieve samenwerking voor een optimaal resultaat.

Wat zijn jouw kwaliteiten?

 • Je denkt en werkt op HBO+ strategisch en beleidsmatig niveau;
 • Je hebt affiniteit met de beleidsterreinen, volgt ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk en neemt deze mee in het te ontwikkelen beleid en deelt deze met anderen;
 • Je bent enthousiast, klantgericht en kunt goed samenwerken;
 • Je bent flexibel en initiatiefrijk binnen de integrale opgaves die zowel landelijk als lokaal sterk in ontwikkeling zijn;
 • Je bent resultaatgericht en deinst niet terug om buiten de gebaande paden te treden om doelen te bereiken;
 • Je staat open voor verbeteringen en wilt hier actief een bijdrage aan leveren.

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende functie (24 – 32 uur) met veel verantwoordelijkheid. Naast de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen wordt afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring voor deze functie een maximumsalaris van € 4.595,- bruto per maand op basis van 32 uur per week aangeboden (functieschaal 11) met een aanvullend Individueel Keuze Budget (17,05%).

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ruud de Goeij, coördinator Ontwikkeling & Projecten, of voor informatie over de procedure met Jeroen Former, HRM Adviseur,  beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer 0299-398398. Je reactie met CV en motivatiebrief kun je voor 21 juni 2021 richten aan vacatures@edam-volendam.nl, onder vermelding van het vacaturenummer HR-674 | Programmaregisseur.

Meer informatie over onze organisatie en bestuur vindt je op onze website. www.edam-volendam.nl/vacatures

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.