Planologisch juridisch beleidsmedewerker

Edam-Volendam: een wereldmerk

Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

 

Ondernemend en Betrokken

Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

 

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. Spreekt dit alles je aan? Je kunt nu deel van ons team gaan uitmaken!

De gemeente Edam-Volendam is namelijk binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op zoek naar een enthousiaste:

 

Planologisch Juridisch Beleidsmedewerker

(24 – 36 uur per week – generieke functie Beleidsmedewerker A)

 

De afdeling

Het team Omgevingsbeleid maakt samen met het team Bouwen & Milieu deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team Omgevingsbeleid staat voor uitdagende opgaven op het gebied van o.a. beleid, planologie, ruimtelijke transformatieprocessen, kwaliteitsbewaking op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen en stedenbouw, grondzaken, erfgoed, toerisme en economische zaken. De implementatie van de Omgevingswet is daarnaast voor dit team ook nog een uitdaging die in de uitwerking vraagt om een andere manier van werken, handelen, denken en communiceren in de fysieke leefomgeving.

 

Over de functie

Als planologisch juridisch beleidsmedewerker ga je de uitdaging aan om de planologische adviseurs-rol in projecten te vervullen, bestemmingsplannen vast te stellen als basis op orde voor de omgevingswet, en visievorming te begeleiden voor kansrijke locaties in onze gemeente. Je werkt samen met de andere planologen, met beleidsadviseurs op de verschillende vakgebieden, en met vergunningverlening, toezicht en handhaving. Je vertaalt de omgevingsvisie en beleidsdoelen naar het omgevingsplan en schakelt daarbij tussen alle niveaus van uitvoering tot bestuur.

Naast deze rol werk je als planologisch juridisch beleidsmedewerker aan:

 • Het voorbereiden en coördineren van ruimtelijke initiatieven;
 • Meewerken aan het op te stellen omgevingsplan;
 • Het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en invoeren van (planologisch juridisch) beleid, en daarnaast
 • Doe je analyses, verricht je onderzoek en maak je beleid en levert zo een bijdrage aan actuele ruimtelijke thema’s, zoals (ruimtelijke) visievorming, woningbouwopgave en energietransitie;
 • Maak je onderdeel uit van teams die integrale ruimtelijke visies maken op project- of gebiedsniveau;
 • Ben je geïnteresseerd in aanpalende vakgebieden als wonen, economie, duurzaamheid of milieu, zodat je de rol van bruggenbouwer goed kunt vervullen.
 • Het opstellen en procedureel begeleiden van ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, afwijkingsprocedures en (juridische) adviezen, zowel in stedelijk als in landelijk gebied;
 • Het vertegenwoordigen van de gemeente bij procedures (bezwarencommissie, Raad van State e.v.).

 

Wat zijn jouw kwaliteiten?

Voor de functie zoeken wij iemand:

 • Met minimaal een op de functie afgestemd HBO werk- en denkniveau;
 • Die relevante kennis- en ervaring heeft binnen het vakgebied Planologie;
 • Die oplossingsgericht is en in staat buiten de gebruikelijke kaders te denken;
 • In staat is zelfstandige keuzes te maken en deze te motiveren;
 • Communicatief vaardig is, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Ervaring heeft met een bestuurlijke en politieke omgeving.

Competenties als analytisch vermogen, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, flexibiliteit en communicatieve vaardigheid zijn sleutelwoorden.

 

Wat bieden we jou?

Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid. Afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring kan voor deze functie een maximumsalaris van € 5.009,- bruto per maand worden aangeboden (functieschaal 10) bij een 36-urige werkweek. Voor een ervaren kandidaat bestaat nog de mogelijkheid van een arbeidsmarkttoelage van maximaal 10% van dit salaris.

De gemeente kent flexibele werktijden en een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, waaraan je op basis van een maandelijks op te bouwen Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% gedeeltelijk zelf invulling kunt geven. Je kunt dit budget uit laten betalen, of bij voorbeeld gebruiken voor het kopen van extra verlof. Daarnaast zijn de gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen van toepassing.

 

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mirjam Boogaard, Teamleider Omgevingsbeleid (06-11605241), of voor informatie over de procedure met Albert Steur, HR Adviseur (0299-398398). Je reactie met CV en motivatiebrief kun je voor 12 juni 2023 indienen via het sollicitatieformulier.

 

Meer informatie over onze organisatie en bestuur vindt je op onze website. www.edam-volendam.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.