Opdrachten

De Gemeente heeft besloten om de inhuur van externe professionals te organiseren middels een nieuw Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Er is hierbij gekozen voor een samenwerking met de organisatie Flextender. Deze organisatie biedt een online platform aan voor vraag en aanbod van extern personeel bij diverse organisaties. Wanneer er bij Gemeente Edam-Volendam behoefte ontstaat aan de inhuur van externe professionals, zal dit vanaf 1 april 2021 kenbaar worden gemaakt via dit platform. De Gemeente beoogt hiermee de inhuuropdrachten op een open en transparante manier in de markt te zetten. Leveranciers die kandidaten willen aanbieden kunnen dit doen via dit (marktplaats) platform.

Dit heeft enkele gevolgen voor u als leverancier. U dient zich te registreren op de website van Flextender (www.flextender.nl). Na registratie kunt u de inhuuropdrachten van Gemeente Edam-Volendam, maar ook van de andere aangesloten organisaties bekijken. Bij elke inhuuropdracht worden criteria genoemd. Aan de hand van deze criteria zullen de aanbiedingen worden beoordeeld. De kandidaten met de hoogste score zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Tijdens de selectiegesprekken wordt een definitieve keuze gemaakt. Zodra dit het geval is, wordt een overeenkomst gesloten met de gekozen kandidaat (of diens werkgever) en worden de andere kandidaten (of hun werkgevers) persoonlijk op de hoogte gesteld van het sluiten van het selectieproces. Flextender verzorgt de contractafhandeling en de persoonlijke terugkoppeling richting alle leveranciers die hebben gereageerd. Tevens wordt u gevraagd gebruik te maken van de urenregistratie-  en facturatiemodule van Flextender.

Meer informatie en de algemene voorwaarden kunt u vinden op de website van Flextender. Uiteraard kunt u ook per mail of per telefoon contact opnemen. U kunt hiervoor contact opnemen met Jaap Jan Westland. Zijn contactgegevens treft u onderaan deze brief.

Samenvattend

  • Gemeente Edam-Volendam gaat de externe inhuur organiseren via Flextender;
  • Na registratie bij Flextender heeft u een duidelijk overzicht van alle tijdelijke opdrachten bij de aangesloten organisaties;
  • Opdrachten worden open, eerlijk en 100% transparant in de markt gezet conform de geldende aanbestedingsregels.
  • Registreren en reageren op opdrachten is volledig kosteloos;
  • Op het moment dat u de opdracht krijgt gegund verzorgt Flextender de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie.
  • Als u reeds geregistreerd bent bij Flextender, hoeft u niets te ondernemen. U blijft automatisch op de hoogte van nieuwe inhuuropdrachten die binnen uw interessegebied vallen.

Contactgegevens Jaap Jan Westland
035-7510777 | jj.westland@flextender.nl

Klik hier om naar Flextender.nl te gaan